Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и поддръжка на NGS платформа за секвениране на ДНК.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
25/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
28/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2017/F.4/0016/OC.
Доставка и поддръжка на NGS платформа за секвениране на ДНК.
Отделът за откриване и предотвратяване на измами към дирекция Здравеопазване, потребители и референтни материали стартира покана за участие в търг за набавяне и поддръжка на платформа за секвениране от ново поколение (NGS), която да бъде използвана за свързани с геномиката дейности в отделите, намиращи се в Испра. Настоящите и бъдещи дейности на научните отдели включват използването на NGS за идентификация на видовете/популациите на риби в непознати образци (работен пакет ДНК-РИБИ), откриване на (предварително определени) геномни цели (ГМО) и секвениране на непозволени случаи, свързани с генни модификации.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
25/03/2017 00:00
N/A
N/A
28/04/2017 23:59
05/05/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 060-111274 Обявление за поръчка 25/03/2017 00:00