Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Периодичен мониторинг на техническите инсталации на JRC Геел.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
14/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
24/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2017/R.5/0015/OC.
Периодичен мониторинг на техническите инсталации на JRC Геел.
За да се гарантира качеството на предоставената от външен изпълнител поддръжка на техническите инсталации на обекта в Геел, необходим е периодичен мониторинг на тези инсталации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
14/02/2017 00:00
24/03/2017 17:00
28/03/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 031-055274
Обявление за поръчка
14/02/2017 00:00