Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Даряване на циклотрон JRC MC-40 от Съвместния изследователски център (JRC) на Ев...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
04/01/2018
Краен срок за получаване на оферти:
20/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2017/G.III.9/0021/OC
Даряване на циклотрон JRC MC-40 от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра
Целта на обществената поръчка е да се избере заинтересована страна (или оферент), която (който) ще бъде получател на дарението на циклотрон MC-40 и свързаното оборудване, притежавани от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия (възлагащ орган или донор). Циклотронът и помощното оборудване се намират понастоящем в обекта на JRC в Испра и вече не се използват от 1.1.2015 г. насам.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/01/2018 00:00
20/06/2018 23:59
27/06/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 064-141563
Поправка
31/03/2018 00:00
2018/S 033-071101
Поправка
16/02/2018 00:00
2018/S 002-001112
Обявление за поръчка
04/01/2018 00:00