Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги, свързани с банкови и разплащателни карти.
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
25/01/2017
Краен срок за получаване на оферти:
24/02/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO/026/16.
Осигуряване на услуги, свързани с банкови и разплащателни карти.
Предметът на поканата за участие в търг е свързан с търговските банки или доставчиците на платежни услуги от Европейския съюз за предоставяне на банкови услуги за обработка на входящите и изходящите плащания и услуги по разплащателни карти. Процедурата по обществена поръчка е разделена на следните 3 партиди: — партида 1: банкови услуги за входящи платежни транзакции, — партида 2: банкови услуги за изходящи платежни транзакции, — партида 3: услуги по разплащателни карти. Целта на тази покана за участие в търг е сключването на до 5 рамкови договора за всяка от партидите 1 и 2, и 1 рамков договор за партида 3. Тези рамкови договори ще бъдат с първоначална продължителност от 1 година, плюс 4 възможни подновявания от по 1 година всяко, за максимална продължителност от 5 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/01/2017 00:00
24/02/2017 13:00
27/02/2017 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Банкови услуги за входящи платежни транзакции
Целта е избор на няколко изпълнители (банки и/или доставчици на платежни услуги), които предоставят услуги, свързани с входящи и изходящи платежни транзакции, които Службата трябва да извърши, включително плащане с кредитни карти. Тази партида се отнася до банкови услуги за входящи платежни транзакции.
Партида 2
Банкови услуги за изходящи платежни транзакции
Предметът на поканата за участие в търг е свързан с търговските банки или доставчиците на платежни услуги от Европейския съюз за предоставяне на банкови услуги за обработка на входящите и изходящите плащания и услуги по разплащателни карти. Тази партида се отнася до банкови услуги за изходящи платежни транзакции.
Партида 3
Услуги по разплащателни карти
Предметът на поканата за участие в търг е свързан с търговските банки или доставчиците на платежни услуги от Европейския съюз за предоставяне на банкови услуги за обработка на входящите и изходящите плащания и услуги по разплащателни карти. Тази партида се отнася до услуги по разплащателни карти.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 017-026937
Обявление за поръчка
25/01/2017 00:00