Данни на покана за участие в търг

Tenderers are advised not to wait until the last moment (submission deadline) to submit their tenders. To avoid any complications with regard to late receipt/non receipt of tenders within the deadline, please ensure that your tender is submitted several hours before the deadline.
Заглавие:
Проучване за приложимост относно преход към външна ИТ инфраструктура.
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
08/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
17.CSD.OP.021.
Проучване за приложимост относно преход към външна ИТ инфраструктура.
Тази покана за участие в търг има за цел да възложи пряка поръчка за услуги за проучване за оценяване на приложимостта на прехода на EDA към външна ИТ инфраструктура.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/02/2017 00:00
17/03/2017 17:00
20/03/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 027-046938
Обявление за поръчка
08/02/2017 00:00