Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности по разработване (пилотни проучвания) за статистика нa преките чуждестра...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
14/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/G/2017/002.
Дейности по разработване (пилотни проучвания) за статистика нa преките чуждестранни инвестиции (FDI), основани на окончателната...
Настоящата покана за участие в търг обхваща: дейности по разработване (пилотни проучвания) за статистика нa преките чуждестранни инвестиции (FDI), основани на окончателната концепция за собственост и статистика нa FDI за разграничаване на транзакциите на FDI за стартиращи предприятия от FDI, които водят до поглъщания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/03/2017 00:00
05/05/2017 17:00
10/05/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 051-093249
Обявление за поръчка
14/03/2017 00:00