Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
17.CSD.RP.018 – Превантивна и корективна поддръжка на охранителни системи и свър...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
14/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
07/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
17.CSD.RP.018.
17.CSD.RP.018 – Превантивна и корективна поддръжка на охранителни системи и свързани услуги и доставки.
Превантивна и корективна поддръжка на охранителни системи в помещения на EDA и свързани услуги и доставки.
Доставки
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/02/2017 00:00
07/03/2017 17:00
07/03/2017 17:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 031-055238
Обявление за поръчка
14/02/2017 00:00