Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на бюджета на ЕС.
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions
Дата на публикация в TED:
11/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
23/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
CDR/TL2/130/2016.
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на бюджета на ЕС.
Многостранен рамков договор за проучвания в областта на бюджета на ЕС. Целта на този рамков договор е да се създаде мрежа от външни експерти, които ще предоставят на Комитета на регионите възможност за бърза реакция, позволяваща по-обширно консултиране на местни и регионални участници, предлагаща на комисиите на Комитета на регионите възможност за съставяне на специфични мнения по теми, представляващи интерес, и позволяваща на Комитета на регионите да използва бази данни и познания, натрупани от изследователски центрове или университети при оценяването на политиките.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
11/02/2017 00:00
N/A
N/A
23/03/2017 23:59
05/04/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 030-053317 Обявление за поръчка 11/02/2017 00:00