Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осъществяване на Европейското младежко събитие 2018.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
24/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
02/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/139.
Осъществяване на Европейското младежко събитие 2018.
Европейското младежко събитие (EYE) представлява мероприятие, инициирано и домакинствано от Европейския парламент на всеки две години, от 2014 г., като целта му е да стимулира активното гражданство сред младите европейци. Като се провежда в седалището на Европейския парламент в Страсбург, EYE събира хиляди млади хора на възраст между 16 и 30 години и ги приканва да вземат участие в дискусиите по актуални теми заедно с вземащи решения лица, както и с говорители с широки професионални експертни познания. То вече бе проведено два пъти, през 2014 г. и през 2016 г., с няколко последващи изслушвания през месеците след всяко издание. Третото издание е планирано за 25–26.5.2018 г. От изпълнителя се изисква да подпомогне Европейския парламент при планирането, организирането и осъществяването на всички логически и организационни аспекти на EYE 2018, като предостави всички необходими ноу-хау, услуги, логистика, материали, оборудване и т.н., в съдействие с проектния екип на EYE, вътрешните служби на Европейския парламент и външните партньори.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/03/2017 00:00
24/04/2017 23:59
26/04/2017 00:00
02/05/2017 17:00
12/05/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 059-109054 Обявление за поръчка 24/03/2017 00:00