Данни на покана за участие в търг

Please note the correct title for this tender and attached documents is "Study supporting potential land targets under the 2014 land communication" Corrigendum published on 30/04/2013 in OJ 2013/S 084-140898
Заглавие:
Проучване в подкрепа на потенциалните цели относно земите и почвите, съгласно ин...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
25/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
10/06/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.1/ETU/2013/0016.
Проучване в подкрепа на потенциалните цели относно земите и почвите, съгласно информацията относно земите за 2014 г.
Основната цел на това проучване е да се подпомогнат службите на Комисията в създаването на подходяща рамка (цели, задачи, показатели, т.н.) за измерване и проследяване на статута и напредъка относно аспекти, свързани със земята. Целите, които се разглеждат понастоящем, включват усвояване на земя, рециклиране на земя, търсене на земя на ЕС в трети държави, многофункционалност на земята и подобни концепции, както и ерозия на почвата и почвени органични вещества. Следователно, проучването трябва да оцени предложените цели и, когато е уместно, да предложи алтернативни и допълнителни цели. Накрая, то ще предостави на службите на Комисията елементите, необходими за изготвяне на доклад за оценка на въздействието, в съответствие със стандартите на Комисията. По-специално, то ще осигури интегриран подход, който анализира както ползите, така и разходите и разглежда всички важни икономически, социални въздействия и въздействията върху околната среда на предложените цели.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/04/2013 00:00
N/A
31/05/2013 16:30
03/06/2013 00:00
10/06/2013 16:00
24/06/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 081-135486 Обявление за поръчка 25/04/2013 00:00