Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка –...
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
28/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
161920/4271.
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound.
Eurofound има за цел създаването на мрежа от кореспонденти, предоставящи както планирани услуги по докладване, така и услуги по докладване по заявка. Мрежата трябва да действа като въвеждащ механизъм чрез гарантиране на текущото осигуряване на информационни изследователски услуги, необходими за успешното изпълнение на новия програмен период на Eurofound 2017–2020. Мрежата ще бъде използвана също за подпомагане, макар и само в ограничена степен, при предоставянето на информация в подкрепа на комуникационните дейности на Eurofound. В допълнение, изискваните услуги може да се разширят до други задачи по заявка, ако е необходимо. Планирани услуги по докладване са тези с повтарящ се характер, които ще бъдат насрочени през цялата година. Услуги по докладване по заявка се отнасят главно до тези с по-малка от годишната честота и услуги, когато точният обем не е известен предварително. 1 хибридна поръчка, обхващаща едновременно планирани услуги и услуги по заявка, ще бъде възложена на всеки кореспондент.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
28/02/2017 00:00
12/04/2017 17:00
21/04/2017 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Австрия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Австрия.
Партида 2
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Белгия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Белгия.
Партида 3
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – България
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на България.
Партида 4
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Хърватия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Хърватия.
Партида 5
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Кипър
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Кипър.
Партида 6
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Чешка...
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Чешката република.
Партида 7
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Дания
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Дания.
Партида 8
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Естония
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Естония.
Партида 9
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Финландия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Финландия.
Партида 10
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Франция
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Франция.
Партида 11
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Германия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Германия.
Партида 12
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Гърция
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Гърция.
Партида 13
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Унгария
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Унгария.
Партида 14
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Ирландия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Ирландия.
Партида 15
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Италия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Италия.
Партида 16
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Латвия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Латвия.
Партида 17
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Литва
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Литва.
Партида 18
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Люксембург
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Люксембург.
Партида 19
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Малта
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Малта.
Партида 20
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Нидерландия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Нидерландия.
Партида 21
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Полша
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Полша.
Партида 22
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Португалия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Португалия.
Партида 23
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Румъния
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Румъния.
Партида 24
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Словакия
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Словакия.
Партида 25
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Словения
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Словения.
Партида 26
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Испания
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Испания.
Партида 27
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Швеция
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Швеция.
Партида 28
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound – Обединено...
Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка по отношение на Обединеното кралство.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 072-136290
Поправка
12/04/2017 00:00
2017/S 041-074208
Обявление за поръчка
28/02/2017 00:00