Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на ИТ и телефонни принадлежности.
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
01/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO/002/17.
Доставка на ИТ и телефонни принадлежности.
През следващите няколко години EUIPO ще трябва да закупи разнообразни ИТ и телефонни принадлежности.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Цена
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/03/2017 00:00
N/A
N/A
31/03/2017 13:00
05/04/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 047-085551 Поправка 08/03/2017 00:00
2017/S 042-076197 Обявление за поръчка 01/03/2017 00:00