Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на ИТ инструменти и функционалности за годишен преглед на инвентари...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
25/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
07/06/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CLIMA.C.1/SER/2013/0006.
Разработване на ИТ инструменти и функционалности за годишен преглед на инвентаризациите съгласно решението за разпределение...
Целта на тази поръчка е да се разработи електронна информационна система, улесняваща бъдещите прегледи на инвентаризацията на парникови газове на държавите-членки, с оглед Европейската комисия да извършва наблюдение на съответствието на държавите-членки с техните цели за годишните емисии съгласно Решението за разпределение на усилията, както и на напредъка към тяхната цел за 2020 г.От изпълнителя се очаква да разработи и поддържа инструмент за преглед, за да се осигури надеждното вписване и каталогизиране на констатациите и въпросите, установени в процеса на преглед, както и да се осигури необходимата функционалност, която да позволи съобщаване на въпросите на държавите-членки и записване на техните отговори.От изпълнителя се очаква да разработи инструмента за преглед в рамките на работната ИТ среда на Европейската агенция за околната среда, тъй като тази агенция ще подпомага Комисията при прегледа на инвентаризациите на държавите-членки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/04/2013 00:00
N/A
07/06/2013 16:00
20/06/2013 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 081-135494 Обявление за поръчка 25/04/2013 00:00