Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на специфичен персонал (за извършване на задължения за посрещане, на...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
29/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
03/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/170.
Осигуряване на специфичен персонал (за извършване на задължения за посрещане, напътстване и секретарски дейности) за...
Европейският парламент, Генерална дирекция за комуникация, стартира настоящата покана за участие в търг по отношение на осигуряването на специфичен персонал (за извършване на задължения за посрещане, напътстване и секретарски дейности) с цел ръководене, посрещане и придружаване на отделни посетители или групи в различните сгради на Европейския парламент в Страсбург.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
29/03/2017 00:00
N/A
N/A
03/05/2017 12:00
10/05/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Осигуряване на персонал за посрещане и секретарски услуги за Парламентариума в Страсбург Европейският парламент желае да има на разположение персонал за посрещане, за да се ръководи непрестанно растящия брой заявления за посещения. Това ще включва 2-ма постоянно наети служители, като могат да бъдат и 5, за дейности по посрещане, в зависимост от регистрирания график на посетителите и 1 секретар, отговарящ по-специално за ръководенето на графика на посещенията. Изпълнителят е длъжен да предостави на Информационното бюро на Европейския парламент в Страсбург персонал по посрещане за ръководене на групи от посетители, които са регистрирани предварително, както и за предоставяне на информацията за определената обиколка, по-специално за Парламентариума в Страсбург.
Партида 2 Осигуряване на персонал по посрещане/напътстване и рецепционистки услуги за програмите за посещения „Програма на Европейския... Партида 2 обхваща изисквания по отношение на услуги на персонал по посрещане, рецепционисти и водачи като част от 2-те програми за посещения по-долу: 1. „Програма на Европейския съюз за посетители“ (EUVP); 2. „Посещения и семинари“ на Европейския парламент (VISSEM). Считано от януари 2018 г., изпълнителят ще трябва да осигури на отделите EUVP и VISSEM на Европейския парламент персонал по посрещане, рецепционисти и водачи за ръководене на посетителските групи по време на седмиците на парламентарните сесии в Страсбург. За EUVP изпълнителят ще осигури водачи/персонал по посрещане за ръководене на различните отделни програми за изследователски посещения на високопоставени длъжностни лица от страни извън ЕС, съпровождането им на многобройните им срещи, както и показване и обясняване как да получат достъп до и да използват различните услуги. За VISSEM изпълнителят ще трябва да осигури персонал по посрещане за придружаване на отделни посетители и участници в групи от посетители по VISSEM в сграда Louise Weiss (LOW) на Европейския парламент в Страсбург. Служителите ще трябва да ръководят значителен брой групи (до 80 по време на много оживените заседания).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 062-115369 Обявление за поръчка 29/03/2017 00:00