Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на банкови услуги.
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
04/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/FIN/2017/01.
Осигуряване на банкови услуги.
Тази покана за участие в търг цели да се сключи директен договор за услуги с 1 банка, отговаряща на изискванията на SEPA, където ще бъдат открити няколко текущи сметки в евро за изпълнението на нейните плащания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/03/2017 00:00
26/04/2017 14:30
27/04/2017 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 045-081804
Обявление за поръчка
04/03/2017 00:00