Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на устойчивото и гъвкаво предоставяне на медицински радиоизотопи в ЕС.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
15/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/BRU/2017/A.7/0001/OC.
Проучване на устойчивото и гъвкаво предоставяне на медицински радиоизотопи в ЕС.
Целта на това проучване е да се предостави на Европейската комисия актуална информация за пазара на диагностичната нуклеарна медицина в ЕС, с акцент върху пазара на генератори Mo-99/Tc-99m. Основната цел е да се оцени възстановяването на разходите на равнище краен потребител и да се определят количествено ресурсите, използвани за закупуването на радионуклид Tc-99m.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/04/2017 00:00
31/05/2017 23:59
07/06/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 095-185933
Поправка
18/05/2017 00:00
2017/S 075-144255
Обявление за поръчка
15/04/2017 00:00