Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически секретариат на групата от нотифицирани органи по Регламент (ЕС) № 305...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
12/06/2013
Краен срок за получаване на оферти:
01/08/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
304/PP/ENT/IMA/13/1127
Технически секретариат на групата от нотифицирани органи по Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителните продукти.
Техническият секретариат на групата от нотифицирани органи по Регламента за строителните продукти (CPR) работи в тясно сътрудничество със службите на Комисията, с председателя на групата от нотифицирани органи (CPR) по Регламента за строителните продукти (GNB) и, където е уместно, с административния секретар на нотифицираните органи, одобрен съгласно някоя от директивите относно нови подходи. Неговите задачи основно се състоят в подпомагане на председателя на ГНО в изпълнението на неговите функции, подготвяне на заседания на консултативната група, съвместно съставяне на технически работни документи и писане на заключения и протоколи от заседанията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/06/2013 00:00
N/A
01/08/2013 23:59
08/08/2013 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 112-190352 Обявление за поръчка 12/06/2013 00:00