Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по устен превод.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
09/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
2017/EJ/10/PO.
Осигуряване на услуги по устен превод.
Обхватът на тази поръчка е осигуряването на високо професионален симултанен, консекутивен превод или превод на ухо по време на различни видове заседания, организирани от Евроюст в помещенията на Евроюст в Хага, Нидерландия, или на други места в Нидерландия и в чужбина. Устният превод трябва да бъде осигурен от и на всички официални езици на ЕС, езиците на държавите-кандидатки и понякога на други езици.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/03/2017 00:00
26/04/2017 13:00
10/05/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 075-144225 Поправка 15/04/2017 00:00
2017/S 048-087543 Обявление за поръчка 09/03/2017 00:00