Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно основните тенденции на развитие в пощенския сектор (2013–2016 ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
25/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
Проучване относно основните тенденции на развитие в пощенския сектор (2013–2016 г.).
Проучването ще бъде важна част от ангажимента на Комисията да наблюдава пазара на пощенски услуги и да оцени отблизо ефективността и ефикасността на регулаторната рамка. По-конкретно проучването ще предостави обективни елементи и доказателства, за да оцени текущата и бъдещата уместност на настоящата правна рамка на ЕС (т.е. Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.12.1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (Директива за пощенските услуги, оттук нататък ДПУ)) в държавите-членки на ЕС и на ЕИП, както и да позволи изчерпателна оценка на пощенския сектор. Заключенията ще бъдат използвани като ключови данни за задължението по член 23 на ДПУ да представи доклад относно прилагането на ДПУ до Европейския парламент и до Съвета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Условия, както е посочено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/03/2017 00:00
15/05/2017 16:00
17/05/2017 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 060-111277 Обявление за поръчка 25/03/2017 00:00