Данни на покана за участие в търг

It is highly recommended to test the e-Submission application in advance (several days before the deadline for submission) in order to familiarise you with the system and to test whether your workstation configuration is working correctly with the e-Submission environment. Please see the e-Submission application testing to be done in advance (point 1.1 in Annex VII). IMPORTANT: In case of any problems with the submission of your electronic tender, please contact the helpdesk in reasonable time.
Заглавие:
Временни услуги.
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
16/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2016/RMC/8918.
Временни услуги.
ECDC желае да сключи единичен рамков договор, за да използва временни услуги в съответствие с профилитe за компетентност, изброени в тръжните спецификации. ECDC може да се нуждае от временен персонал като допълнение към своя постоянно нает персонал или за временно заместване на служители. Необходимите услуги могат или да бъдат в административната/техническата област (партида 1) или в научната област (партида 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/03/2017 00:00
N/A
N/A
18/04/2017 16:00
20/04/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Общи временни услуги Партида 1 обхваща профили на общи административни/технически временни услуги, включително следното: административен асистент, финансов асистент, асистент за обществени поръчки, асистент човешки ресурси, асистент за мероприятия, юридическо длъжностно лице, уеб редактор, редактор/асистент в областта на информацията, служител по комуникация, графичен дизайнер, асистент за ИТ помощно звено, административно длъжностно лице/длъжностно лице по проекта, ръководител.
Партида 2 Научни временни услуги Партида 2 обхваща профили на научни временни услуги, включително следното: младши научен експерт и научен експерт.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 053-097322 Обявление за поръчка 16/03/2017 00:00