Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временни работници за обща администрация.
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
24/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2017
Статус:
Затворена
Информация
EBA/2016/10/OPS/OP/SER.
Осигуряване на временни работници за обща администрация.
Предметът на поръчката е осигуряване на временен персонал в областта на общата администрация за Европейския банков орган (EBA).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/03/2017 00:00
26/04/2017 17:00
03/05/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 059-109039
Обявление за поръчка
24/03/2017 00:00