Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги в об...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
15/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
DIGIT/R3/PO/2016/019.
Услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните...
Получаване на услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги за информационни и комуникационни технологии. Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
15/03/2017 00:00
17/05/2017 23:59
24/05/2017 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги по предоставяне на съвети (изследвания и съвети)
Услугите по предоставяне на съвети трябва да покрият нуждите на участващите институции на ЕС за достъп до стандартна информация (публикувани доклади) и персонализирана информация (анализатори, подготовка, работа в екип, мероприятия за свързване в мрежа и т.н.), насочени към подпомагането на вземането на решения на различни нива в ИТ организация. За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 2
Услуги по сравнителен анализ (сравнителен анализ и преглед на качеството на доставките)
Сравнителният анализ е структуриран сравнителни процес, който предоставя измерване на услугите, ИТ инфраструктурите, продуктите и процесите на дадена организация по отношение на добрите практики, стандартните рамки или относно нейните конкуренти. Услугите по сравнителен анализ трябва да покрият нуждите на участващите институции на ЕС за сравнителен анализ и прегледи на качеството на доставките. За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 3
Консултантски услуги (консултации и изследвания на високо ниво)
Консултантските услуги (консултации и изследвания на високо ниво) трябва да покрият нуждите на участващите институции на ЕС за персонализирана и индивидуална, нестандартна информация за въпроси на високо ниво и стратегически въпроси. За допълнителна информация, вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 083-159857
Поправка
28/04/2017 00:00
2017/S 069-129668
Поправка
07/04/2017 00:00
2017/S 052-095366
Обявление за поръчка
15/03/2017 00:00