Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа и научна подкрепа във връзка с прилагането на Директива 92/43/ЕИО „Ме...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
27/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
10/06/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.3/SER/2013/0017.
Техническа и научна подкрепа във връзка с прилагането на Директива 92/43/ЕИО „Местообитания“ и Директива 2009/147/ЕО „Птици“.
Осигуряване на технически и научни експертни познания за Комисията (прегледи, анализи, изготвяне на документи) във връзка с изпълнението на задачи, подпомагащи прилагането на Директива „Местообитания“ и Директива „Птици“ (оценка на съответствието на дейности с разпоредбите на директивите, подготовка на указания и добри практики, оценка на доклади).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
27/04/2013 00:00
N/A
10/06/2013 16:00
24/06/2013 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 083-138912
Обявление за поръчка
27/04/2013 00:00