Данни на покана за участие в търг

Tenderers should note that a translation of the key tender documents (e.g. tender specifications and main annexes) in French has been published.
Заглавие:
ИКТ обучение за крайни потребители (Trainuser III).
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
18/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
HR/R3/PO/2016/044.
ИКТ обучение за крайни потребители (Trainuser III).
Тази покана за участие в търг включва предоставяне на вътрешни (intra muros) и външни (extra muros) услуги, свързани с ИКТ обучение за крайни потребители.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/05/2017 00:00
18/07/2017 23:59
27/07/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги за проектиране и доставка на обучение лице в лице, смесено обучение и нови технологии за обучение.
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Партида 2
Услуги за разработване и персонализиране на модули и курсове за електронно обучение
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 115-230958
Поправка
17/06/2017 00:00
2017/S 095-185935
Обявление за поръчка
18/05/2017 00:00