Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги в областта на енергийната ефективност и емисиите на CO2...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
27/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
10/06/2013
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.2/FRA/2013/0007.
Рамков договор за услуги в областта на енергийната ефективност и емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства (HDV):...
Експертният опит, който се изисква по този многостранен рамков договор, ще бъде използван при подготовката, съставянето, анализа на оценката на рентабилността и оценката на въздействието, както и анализа на политиките за ограничаване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства.Това по-специално може да включва по-нататъшното развитие на методика за измерване на емисиите на HDV и инструмент за симулация, както и на процедури за сертифициране на консумацията на гориво и емисиите на CO2 на HDV; оценка на въздействието на законодателството за автомобилния транспорт върху изменението на климата; потенциал за ограничаване на потреблението на енергия и емисиите на CO2 на HDV; както и разработването на политически мерки, които ограничават тези емисии.Участниците в търга следва да обхванат пълния набор от предвидените възможни услуги. Специфичните цели, свързани с всяка поръчка за услуги, ще бъдат уточнени в съответните условия по референтните документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
27/04/2013 00:00
N/A
10/06/2013 16:00
21/06/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 083-138907
Обявление за поръчка
27/04/2013 00:00