Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата.
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
21/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
25/11/2017
Статус:
Затворена
Информация
CPN 597.
Управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата.
Целта е да се подпишат 2 рамкови договора за: — партида 1: управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата, — партида 2: извършване на количествени и качествени проверки на кетъринг услуги в Европейската сметна палата.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Важни събития
21/03/2017 00:00
25/11/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Управление на кетъринг услуги в Европейската сметна палата
Управлението на кетъринг услугите трябва да обхване следните услуги: 1) управление на ресторант за персонала: ресторантът за персонала се намира на 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, на партерния етаж на сграда K3. Ресторантът разполага с приблизително 400 места и напълно оборудвана кухня в сутерена; 2) управление на 2 кафетерии (K2 и K3), предлагащи бързо обслужване: кафетериите в сгради K2 и K3 имат съответно приблизително 68 и 80 места. Кафетерията в сграда К2 има прилежащ офис. Двете кафетерии са на самообслужване; 3) управление на модулен луксозен салон за хранене (обеди, вечери, приеми), разположен на 6-я етаж на сграда K3. Този салон за хранене може да бъде разделен и да обслужва едновременно максимум 3 обяда и 1 коктейл, т.е 170 души (стоящи), които да присъстват на коктейл или бюфет, и 120 души за обяд или вечеря. Луксозният салон за хранене в сграда К3 има напълно оборудвана кухня; 4) предоставяне на следните свързани услуги, за които изпълнителят няма да печели от изключителното им ползване: i. кафе пауза, поднасяне на кафе в заседателните зали и места за кафе; ii. вземане под наем и поддръжка на машини за кафе и машини за охлаждане на вода, поднасяне на напитки в офисите на членовете, доставка и монтаж на съответните консумативи, като например повторно зареждане на бутилки; iii. автомати за продажба на дребни стоки (за предоставяне на напитки, леки закуски, сандвичи и др.); iv. подкрепа за Палатата чрез предоставяне на обслужващ персонал (салонни управители, миячи на чинии и главен готвач) за приеми, организирани от Палатата. Поръчката за партида 1 е смесена поръчка, по която Палатата възлага на изпълнителя управлението на различни услуги под формата на концесия („част за концесия“ за услугите по точки 1, 2 и 4, подточка iii)). Поръчката излага също така условията за специфични поръчки за предоставяне на кетъринг услуги, които може да бъдат възложени от Палатата на изпълнителя, посредством поръчки за покупка, за цялата продължителност на поръчката („част за рамков договор за услуги“, услуги по точки 3 и 4, подточки i), ii) и iv)).
Партида 2
Извършване на количествени и качествени проверки на кетъринг услуги в Европейската сметна палата
Палатата търси доставчик на услуги, който да помогне при нейната задача за мониторинг на задоволителното изпълнение на поръчката за кетъринг (партида 1). „Управление на кетъринг услуги“ се отнася до управлението на ресторант за персонала, 2 кафетерии (K2 и K3), предлагащи бързо обслужване, луксозен салон за хранене (обеди, вечери, приеми) за официален кетъринг и мероприятия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 065-121760
Поправка
01/04/2017 00:00
2017/S 056-103030
Обявление за поръчка
21/03/2017 00:00