Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за ежедневен мониторинг на европейските медии за Европейския парламент.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
05/08/2017
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2017/215.
Услуги за ежедневен мониторинг на европейските медии за Европейския парламент.
Европейският парламент стартира тази процедура с цел възлагане на 1-годишен рамков договор за ежедневен мониторинг на печатната преса (международна, национална и регионална), аудиовизуалните медии (телевизия и радио) и основните онлайн (Интернет) медии. Този рамков договор може да бъде подновен до максимум 4 години. Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на медиите, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/08/2017 00:00
18/09/2017 17:00
25/09/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 149-307910
Обявление за поръчка
05/08/2017 00:00