Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно събирането на данни за равенство между половете в политиката з...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
21/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
02/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
RTD/B7/OP/PP-05301-2016.
Проучване относно събирането на данни за равенство между половете в политиката за научни изследвания и иновации.
Тази покана за участие в търг се отнася основно до събирането на данни и изчисляването на показатели в областта на равенството между половете в научните изследвания и иновации. В споразумение със службите на Комисията, изпълнителят ще състави списък с показатели, базиран на Жената учен 2015, включително всички показатели на Доклада за напредъка на ERA 2016 и като вземе под внимание последните политически тенденции в областта на равенството между половете в политиката за научни изследвания и иновации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/04/2017 00:00
02/06/2017 23:59
09/06/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 078-150093 Обявление за поръчка 21/04/2017 00:00