Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически секретариат за групата за ADCO съгласно Регламента за строителните пр...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
20/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
Технически секретариат за групата за ADCO съгласно Регламента за строителните продукти (Регламент (EС) № 305/2011 на Европейския...
Целта на тази поръчка е да осигури подходяща техническа помощ за сътрудничеството между органите на държавите-членки в областта на наблюдението на пазара съгласно Регламента за строителните продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета; CPR). Това сътрудничество се провежда предимно в рамките на група за административно сътрудничество съгласно Регламента за строителните продукти (ADCO–CPR), създадена от компетентните органи на държавите-членки за наблюдение на пазара съгласно предхождащата Директива (89/106/ЕИО; CPD). По-специално, изпълнителят ще подпомогне председателството на въпросната група в подготовката на срещите на въпросната група, действащо като неин технически секретариат: задачите на административния секретариат, предоставящ логистичната подкрепа за работата на групата, се уреждат с помощта на друга поръчка. Освен това, изпълнителят трябва да предостави техническа подкрепа също и за работните групи, създадени съгласно ADCO, както и организиране на различни други съвместни действия между въпросните органи на държавите-членки, по-специално съвместната програма за наблюдение на пазара.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Най-икономично
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/04/2017 00:00
12/06/2017 16:00
14/06/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 077-148139 Обявление за поръчка 20/04/2017 00:00