Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуга за осигуряване на икономически новини и информация за нововъзникващи паза...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Дата на публикация в TED:
01/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
05/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
2017 ECFIN 003/D.
Услуга за осигуряване на икономически новини и информация за нововъзникващи пазари.
Закупуване на цялостен набор от уместна, надеждна и своевременна макроикономическа информация на държавите-кандидатки, потенциални кандидатки и нововъзникващите пазари на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/04/2017 00:00
N/A
N/A
05/05/2017 23:59
12/05/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 065-121764 Обявление за поръчка 01/04/2017 00:00