Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10490: Компютърни услуги – разработване на софтуер, поддръжка, консултации и ...
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
30/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2013
Статус:
Затворена
Информация
AO 10490
AO 10490: Компютърни услуги – разработване на софтуер, поддръжка, консултации и подкрепа за различни видове ИТ приложения в...
Обхватът на тази покана за участие в търг е осигуряване на компютърни услуги извън и на място за Службата за публикации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/04/2013 00:00
05/06/2013 23:59
12/06/2013 23:59
19/06/2013 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 084-140904
Обявление за поръчка
30/04/2013 00:00