Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Актуализиране на картата на социалните предприятия и техните екосистеми в Европа...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
08/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
29/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
VT/2017/003.
Актуализиране на картата на социалните предприятия и техните екосистеми в Европа.
Завършване на актуализирането за 2016 г. на оригиналната карта на социалните предприятия и техните екосистеми в Европа, изготвена през 2014 г. Актуализирането трябва да обхване тези 21 държави на ЕС, които не са включени в актуализирането за 2016 г. Освен това европейският обобщаващ доклад трябва да се актуализира въз основа на пълния набор от актуализирани доклади за държавите. На последно място актуализирането трябва да включва кратко описание на ситуацията в държавите извън ЕС, които участват в Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/04/2017 00:00
N/A
N/A
29/05/2017 17:00
08/06/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 070-131579 Обявление за поръчка 08/04/2017 00:00