Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа и техническа помощ за оценка на предложенията по отношение на LIFE+.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
18/01/2012
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.E.3/FRA/2012/0002
Подкрепа и техническа помощ за оценка на предложенията по отношение на LIFE+.
Общата цел на настоящия рамков договор е да се предоставят следните услуги на Европейската комисия (ГД „Околна среда“): — подкрепа и техническа помощ за оценка и преразглеждане на предложенията, подадени по последните 2 годишни покани за участие за грантове за дейности по LIFE+, които се очаква да бъдат публикувани в началото на 2012 г. и 2013 г.,— подкрепа и техническа помощ за оценка и преразгреждане на предложенията, подадени по последната годишна покана за участие за оперативни грантове за европейските неправителствени организации в областта на околната среда по LIFE+, които се очаква да бъдат публикувани в началото на есента на 2012 г. Съгласно този рамков договор изпълнителят ще трябва да предостави на Комисията екип от хора, способни да обхванат тази помощ и да са в състояние да отговорят на специфичните искания, заявени от Комисията. Тези специфични искания ще включват подробни технически изисквания за всяка задача, което ще доведе до специфични споразумения.Комисията ще остане солидарно отговорна за организирането и провеждането на процедурите по годишната оценка и преразглеждането, и ще отговаря за окончателното одобрение на резултатите от всички стъпки по оценяването и преразглеждането. Основните резултати ще бъдат одобрени като част от специфичните споразумения, предприети в контекста на рамковия договор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
18/01/2012 00:00
N/A
28/02/2012 16:00
09/03/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 11-015911
Обявление за поръчка
18/01/2012 00:00