Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа при сътрудничеството в областта на политиката относно климата с източни...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
30/04/2013
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2013
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.1/SER/2013/0008.
Подкрепа при сътрудничеството в областта на политиката относно климата с източните партньори на ЕС (Русия, държавите от...
Предоставените услуги трябва да подпомогнат Европейската комисия, в частност ГД „Действия по климата“, за допълнително развиване на сътрудничеството в областта на политиката относно климата с източните партньори, особено чрез предоставяне на специфични за държавата експертни познания и чрез идентифициране на възможни области на взаимни интереси и дейности.Това обхваща улесняване на провеждането на срещи с експерти от източните държави-партньори и предоставяне на информация относно политиките на ЕС в областта на климата за рускоговоряща аудитория.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/04/2013 00:00
N/A
11/06/2013 16:00
25/06/2013 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 084-140906
Обявление за поръчка
30/04/2013 00:00