Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по одит на финансови инструменти.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Дата на публикация в TED:
29/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
2017 ECFIN 001/L.
Услуги по одит на финансови инструменти.
Задачите се отнасят до услуги по одит, обхващащи удостоверяване на одити на различни финансови инструменти и „заключителни одити“ при поискване във връзка с фонда BUFI (преглед на изтеклите средства към глобените дружества преди фактическото извършване на плащане). Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
29/03/2017 00:00
N/A
N/A
10/05/2017 17:00
17/05/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 062-115364 Обявление за поръчка 29/03/2017 00:00