Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Медицински услуги.
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
22/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2017/01.
Медицински услуги.
ESMA, ISS и GSA желаят да сключат рамков договор, с цел да се установят услуги на медицински център и лекар по трудова медицина. Медицинският център ще предостави необходимите медицински услуги за набиране на персонал и годишни медицински превантивни прегледи на персонала. Лекарят по трудова медицина ще предостави необходимите медицински услуги, за да отговори на приложимите изисквания по отношение на наблюдението на здравословното състояние на персонала. Всички тези услуги са предмет на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и други приложими правила на Европейския съюз.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Важни събития
22/03/2017 00:00
17/05/2017 16:00
17/05/2017 16:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Медицински диагностичен център за необходимите медицински тестове и анализи за набиране на персонал и годишни медицински...
Следният списък със задачи не е индикативен и не е изчерпателен. Съгласно тази партида медицинският център може да поеме ангажимент да ръководи: — медицински прегледи преди назначаване на работа, — годишни профилактични медицински прегледи.
Партида 2
Осигуряване на лекар по трудова медицина
Следният списък със задачи не е индикативен и не е изчерпателен. Съгласно тази партида лекарят по трудова медицина може да поеме ангажимент да: — издава удостоверения за пригодност за медицински прегледи преди назначаване на работа, — извършва годишни профилактични медицински прегледи, — оценява здравето и безопасността при работа, — отговаря на специфичните изисквания и нужди, касаещи ваксинациите, — участва във всякакви комисии по инвалидност, — осигури консултации при медицински отсъствия и да провери въпросните отсъствия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 057-105057
Обявление за поръчка
22/03/2017 00:00