Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по медиен мониторинг.
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
25/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO 611.
Услуги по медиен мониторинг.
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се набавят услуги по медиен мониторинг и медийно представяне по отношение на медийното отразяване, свързано със Сметната палата. Изпълнителят ще трябва да наблюдава печатната преса (национална/регионална), онлайн медиите (Интернет) и социалните медии, с цел да се предостави навременно, актуално кратко изложение на ежедневната информация под формата на преглед на медиите по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Сметната палата (включително до Председателя на Сметната палата и нейните членове), както и до ЕС, са представени в медиите, и количествен и качествен анализ на пресата на три месеца.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
25/03/2017 00:00
N/A
N/A
15/05/2017 23:59
22/05/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 060-111271 Обявление за поръчка 25/03/2017 00:00