Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Синдикиран заем на ЕС и неговото въздействие върху конкуренцията в кредитните па...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Competition (COMP)
Дата на публикация в TED:
11/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
COMP/2017/008
Синдикиран заем на ЕС и неговото въздействие върху конкуренцията в кредитните пазари.
Предметът на поръчката е систематичен анализ на пазара със синдикирани заеми, като се концентрира върху 6 държави-членки на ЕС, и неговите възможните последствия за политиката в областта на конкуренцията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
11/04/2017 00:00
06/06/2017 23:59
16/06/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 071-133880
Обявление за поръчка
11/04/2017 00:00