Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и поддръжка на анализатор на елементи – масспектрометър за изотопно съо...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
23/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
07/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2017/F.4/0025/OC.
Доставка и поддръжка на анализатор на елементи – масспектрометър за изотопно съотношение (EA-IRMS).
Анализатор на елементи – система IRMS (Thermo Finnigan Delta Plus XP), заедно със свързания софтуер, закупена през 2005 г., трябва да бъде подменена, защото системата е достигна до края на своя жизнен цикъл (увеличени разходи за ремонт и поддържане). Тази система е жизненоважна част от дейностите по хранителна автентичност на JRC.F4. В още по-голяма степен, инструментът е необходим за изпълнение на договорните задължения, свързани с управлението на Европейския референтен център за контрол в лозаро-винарския сектор.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/05/2017 00:00
07/07/2017 23:59
11/07/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 098-192932 Обявление за поръчка 23/05/2017 00:00