Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технически секретариати за групата от нотифицирани органи по следните директиви:...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
29/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Технически секретариати за групата от нотифицирани органи по следните директиви: ATEX, машини, ЕМС, асансьори, PED/SPVD, газови уреди.
Партида 1: ATEX: технически секретариат за групата от нотифицирани органи по Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера. Партида 2: Машини: технически секретариат за групата от нотифицирани органи по Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.5.2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО. Партида 3: ЕМС: технически секретариат за групата от нотифицирани органи съгласно Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Партида 4: Асансьори: технически секретариат за групата от нотифицирани органи по Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори. Партида 5: Съоръжения под налягане: технически секретариат за групата от нотифицирани органи по Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане. Партида 6: Газови уреди: технически секретариат за групата от нотифицирани органи по Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009 г. относно уреди, използващи газообразни горива и Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9.3.2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Потенциално експлозивна атмосфера (ATEX) – Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от нотифицирани органи, създадени по силата на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
Партида 2 Директива относно машините (Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от нотифицирани органи, създадени по силата на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.5.2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО.
Партида 3 Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от нотифицирани органи, създадени по силата на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.
Партида 4 Директива относно асансьорите (Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от нотифицирани органи, създадени по силата на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори.
Партида 5 Директива относно съоръженията под налягане (PED) – Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и обикновените съдове... Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от органи за оценяване на съответствието, създадени по силата на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане.
Партида 6 Директива относно газовите уреди (GAD) (Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) и Регламента относно уредите на... Целта на тази покана за участие в търг е определянето на технически секретариат за групата от нотифицирани органи, създадени по силата на Директива 2009/142/EC на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009 г. относно уреди, използващи газообразни горива. Същият технически секретариат ще подпомогне еквивалентно и координационната група на нотифицираните органи във връзка с Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9.3.2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО, като гарантира непрекъснатост на сътрудничеството на нотифицираните органи по Регламента, който ще отмени изцяло GAD, считано от 21.4.2018 г.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 097-190781 Поправка 20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471 Обявление за поръчка 29/04/2017 00:00