Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Единичен рамков договор за предоставяне на ИКТ продукти и услуги за Eurosur.
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
28/03/2017
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Анулирано след публикуване
Информация
Frontex/RP/159/2017/AH.
Единичен рамков договор за предоставяне на ИКТ продукти и услуги за Eurosur.
Предметът на настоящия търг е рамков договор за ИКТ продукти и услуги за Eurosur. Рамковият договор, произтичащ от настоящата тръжна процедура, има за цел предоставяне на продукти и услуги за поддръжка и профилактика на мрежата на Eurosur, на промени на нейните функционалности, както и на основната техническа инфраструктура, в отговор на променящите се правни, политически, организационни и технически среди. По-специално, рамковият договор ще обхване следните основни области: а. развитие на Eurosur; б. поддръжка и профилактика на Eurosur.
Услуги
Ограничен
Анулирано след публикуване
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/03/2017 00:00
N/A
28/04/2017 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 061-113269
Обявление за поръчка
28/03/2017 00:00