Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Централни услуги по отпечатване, оборудване, осигуряване на хартия за Европейска...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
04/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
19/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
OP-1386.
Централни услуги по отпечатване, оборудване, осигуряване на хартия за Европейската инвестиционна банка.
Целта на тази обществена поръчка е да се възложи поръчка за услуги за осигуряване на печатни и фотокопирни услуги, включително осигуряване на хартия, за 4-годишен срок.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/04/2017 00:00
19/05/2017 23:59
23/05/2017 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 066-123533
Обявление за поръчка
04/04/2017 00:00