Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Прокарване на изменението на климата в политиката за развитие на селските райони...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
02/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
14/06/2013
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Прокарване на изменението на климата в политиката за развитие на селските райони след 2013 г.
Основната цел на това проучване е да се дадат технически насоки и напътствия за управляващите органи в държавите-членки, а именно:— преглед, изброяване и детайлизиране на характеристики на нови и иновативни видове операции (регионално диференцирано адаптиране и операции за смекчаване):o за напасване с мерки за развитие на селските райони, по-специално приоритизиране и разглеждане на целите, свързани с климата,o и демонстриране на приноса към приоритетите за „зелен растеж“ на ЕС,— препоръки и примери за справяне с изменението на климата в други инструменти за развитие на селските райони, като например инструмента Лидер и мярката за сътрудничество (член 36 от Регламента),— примери за свързани комбинации от мерки за всяка фокусна област от характеристиките за развитие на селските райони на Съюза, свързани с изменението на климата,— критерии за оценяване на измерването на свързаните комбинации от мерки с оглед на техните климатични въздействия и приноса им за напредъка към зелен растеж, по-специално създаване на работни места.Друга цел на поръчката е да се подпомогне Комисията при разпространението на резултатите от проучването чрез изготвяне на инструменти за разпространение и подпомагане на семинар.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
02/05/2013 00:00
N/A
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 085-143160
Обявление за поръчка
02/05/2013 00:00