Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изследване на контрола върху двигателната мощност от държавите-членки.
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
12/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
31/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2017/006.
Изследване на контрола върху двигателната мощност от държавите-членки.
Главната цел на това изследване е да се предостави информация на Комисията във връзка с ефективността на контрола върху двигателната мощност на риболовните кораби от държавите-членки. Конкретните цели на изследването са (1) да се извърши физически контрол на извадка от риболовните кораби; (2) да се определи дали контролът върху двигателната мощност е добър показател за контрол на риболовното усилие на флота; и (3) да се осигурят на Комисията критерии за риска и най-добри практики за вземане на проби и измерване на мощността, които ще спомогнат за консолидирането на съществуващите правила в системата за контрол на двигателната мощност. Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в тръжните спецификации (раздели 1.3 и 1.4).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/04/2017 00:00
31/05/2017 23:59
07/06/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 072-136291
Обявление за поръчка
12/04/2017 00:00