Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ при реализирането на доклада за възобновяема енергия за 2018 г.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
23/05/2017
Краен срок за получаване на оферти:
30/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2016-507.
Техническа помощ при реализирането на доклада за възобновяема енергия за 2018 г.
Целта на поръчката е да се предостави техническа помощ при подготовката на доклада за възобновяема енергия в Европа за 2018 г. Тази помощ ще включва: — събиране на данни, анализ и оценка на напредъка при разгръщането на възобновяемата енергия, и национални мерки за насърчаване на това разгръщане в 28-те държави-членки на ЕС, въз основа на докладите за напредъка на държавите-членки относно възобновяемата енергия, представен през 2017 г., други доклади и проучвания и собствени проучвания, — събиране на данни относно пазарите за биогорива, биомаса и биогаз в ЕС и въздействията от потреблението на биогорива, биомаса и биогаз в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
07/07/2017 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 098-192936
Обявление за поръчка
23/05/2017 00:00