Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Насоки за учебни програми за ключови базови технологии (ГБТ) и усъвършенствани п...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
11/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
03/07/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/004.
Насоки за учебни програми за ключови базови технологии (ГБТ) и усъвършенствани производствени технологии (УПТ).
EASME желае да възложи услуги за разработване, популяризиране и прилагане на насоки за учебни програми в Европа (с предложение за съответни етикети за качество) за ключови базови технологии (ГБТ), със специална насоченост към усъвършенстваните производствени технологии (УПТ). Целта е да се допринесе за повишаване на качеството и приложимостта на съществуващите учебни програми и да се насърчи по-доброто сътрудничество между промишлеността, образованието и обучителните организации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
11/04/2017 00:00
03/07/2017 23:59
10/07/2017 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 071-133854 Обявление за поръчка 11/04/2017 00:00