Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Профилактична поддръжка, ремонт и приспособяване на инсталации за почистване на ...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
04/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
29/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
UCA 17/010.
Профилактична поддръжка, ремонт и приспособяване на инсталации за почистване на фасадите в сгради Justus Lipsius и LEX.
Сключване на рамков договор, с продължителност 4 години + 1 период от 1 година, за ремонтна и профилактична поддръжка, както и дейности по приспособяване, за системите за почистване на фасадите в 2 сгради на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (GSC): — сграда Justus Lipsius на GSC — rue de la Loi 175, 1040 Brussels, — сграда LEX на GSC — rue de la Loi 145, 1040 Brussels.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
04/04/2017 00:00
18/05/2017 17:00
19/05/2017 00:00
29/05/2017 16:00
31/05/2017 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 084-162467 Поправка 29/04/2017 00:00
2017/S 066-123542 Обявление за поръчка 04/04/2017 00:00