Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Етап 2 от Европейската платформа за бизнес и биологично разнообразие.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
04/05/2013
Краен срок за получаване на оферти:
17/06/2013
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.2/SER/2013/0018.
Етап 2 от Европейската платформа за бизнес и биологично разнообразие.
Етап 2 от платформата на ЕС за бизнес и биологично разнообразие (B@B) представлява продължение на предходната платформа.Европейската платформа за бизнес и биологично разнообразие (B@B) продължи 3 години и договорът (с Международния съюз за защита на природата и природните ресурси – IUCN) приключи през октомври. Тя обхващаше 6 сектора: селско стопанство, горско стопанство, финанси, доставки на храни, неенергийна добивна промишленост и туризъм. Всички материали от семинари, публикации, целеви проучвания и др. могат да бъдат открити на http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htmlПлатформата беше ефективна по отношение на комуникационните дейности и повишаването на осведомеността за начините, по които бизнесът може да подпомага биологичното разнообразие. Бяха развити и някои полезни добри практики във връзка със съпоставимите показатели, засягащи по-специално наблюдението на биологичното разнообразие.Етап 2 от Европейската платформа за бизнес и биологично разнообразие (B@B) ще бъде отворен за всички отрасли на промишлеността. Тя ще продължи някои дейности на предишната платформа, а също така ще насочи платформата в нови направления, като например тематични задачи по счетоводство на природния капитал, биологично разнообразие и иновации, както и новаторски механизми за финансиране на биологичното разнообразие в частния сектор. Целите включват:1) предоставяне на форум на равнище ЕС за постоянен и стратегически диалог относно изпълнението на целите по стратегията за биологичното разнообразие до 2020 г.;2) работа с бизнеса за разработване на инструменти и подходи, които ще насърчат интеграцията на съображенията относно биологичното разнообразие в практиките на бизнеса;3) подкрепа на действията, предприети от държавите членки, чрез насърчаване и развиване на потенциалните благоприятни взаимодействия между различните национални действия, както и между равнището на ЕС и националното равнище;4) насърчаване на по-добра комуникация, повишаване на информираността и подобрена координация по отношение на бизнеса и дейностите в областта на биологичното разнообразие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/05/2013 00:00
N/A
17/06/2013 16:00
01/07/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 087-146810
Обявление за поръчка
04/05/2013 00:00