Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Интегрирани комуникационни услуги за повишаване на осведомеността в ЕС относно с...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
15/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2017
Статус:
Затворена
Информация
AO/004/17.
Интегрирани комуникационни услуги за повишаване на осведомеността в ЕС относно стойността на интелектуалната собственост и...
Целта на поканата е да се предостави на EUIPO и по-специално на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост рамков договор за проектиране, изпълнение и проследяване на информационни и комуникационни кампании, с цел: — подобряване разбирането на стойността на интелектуалната собственост, включително правата върху индустриалната собственост (търговски марки, проекти, патенти, географски обозначения, правата върху сортовете растения), авторското право и сродните му права, — подобряване на осведомеността и разбирането на обхвата и въздействието на нарушенията върху правата на интелектуалната собственост, — преодоляване на разликата в знанията/осведомеността между целевите аудитории по тези въпроси и в крайна сметка промяна в дългосрочен план на поведението спрямо фалшификации и пиратство.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/04/2017 00:00
N/A
N/A
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Връзки с медиите и медийни кампании Партидата обхваща подкрепа за връзки с медиите, мониторинг и измерване на влиянието, купуване на медии и реклама. Медиите, предвидени в тази партида, са традиционни медии (аудиовизуални и онлайн, обща и специализирана преса), както и социалните медии. Тя обхваща проектирането, изпълнението, координирането и оценката/измерването на медийните действия и постигнатото покритие.
Партида 2 Кампании за връзки с обществеността и комуникация Партидата обхваща дизайна и произведенията на изкуството, изготвянето и редактирането, аудиовизуалните и графични продукции и PR дейности, електронна комуникация, маркетинг, свързан с кампаниите.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 088-171163 Поправка 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Обявление за поръчка 15/04/2017 00:00