Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за техническо обучение.
Възлагащ орган:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
12/04/2017
Краен срок за получаване на оферти:
25/05/2017
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2017.HVP.09.
Услуги за техническо обучение.
Целта на този търг е да предостави техническо обучение, като начин да се поддържат и подобрят техническите познания и компетентности на служителите на ЕААБ, служителите на националните авиационни власти на държавите членки на ЕААБ, както и отговарящи на условията държави извън ЕААБ. Подобни курсове също могат да бъдат предложени на служителите на авиационната промишленост и университетите или други образователни центрове. Такива услуги са предвидени за следващите 4 години, за да се погрижат за бъдещото развитие на техническите компетенции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
12/04/2017 00:00
25/05/2017 17:00
01/06/2017 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Компетенции между различните области Осигуряване на услуги за техническо обучение в рамките на компетенциите и дейностите на служителите на ЕААБ. Нужди и изисквания според тръжната документация, част II.
Партида 2 Летателна годност (първоначална и постоянна) и опазване на околната среда Осигуряване на услуги за техническо обучение в рамките на компетенциите и дейностите на служителите на ЕААБ. Нужди и изисквания, описани в тръжната документация, част II.
Партида 3 Въздушни операции, летателен екипаж и лекарствени средства Осигуряване на услуги за техническо обучение в рамките на компетенциите и дейностите на служителите на ЕААБ. Нужди и изисквания, описани в тръжната документация, част II.
Партида 4 Летища, Управление на въздушния трафик/Аеронавигационни услуги Осигуряване на услуги за техническо обучение в рамките на компетенциите и дейностите на служителите на ЕААБ. Нужди и изисквания, описани в тръжната документация, част II.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2017/S 072-136292 Обявление за поръчка 12/04/2017 00:00